Hasköy Güner Akın Lisesi Forumuna Misafir


  kader ve kaza

  Paylaş
  avatar
  zxzx
  Yeni Üye
  Yeni Üye

  Kayıt tarihi : 30/05/10
  Mesaj Sayısı : 1
  Yaş : 29
  Ad Soyad : tyetr
  Okul No : 566
  Sınıfım : 3
  Okul Durumu : Mezun

  Burcum : Akrep
  Rep Gücü : 8484
  Rep Puanı : 0
  Mezuniyet Yılı : 2000

  kader ve kaza

  Mesaj tarafından zxzx Bir Paz 30 Mayıs - 14:12:29

  http://www.dailymotion.com/kursatotcu/1
  video konuşmalarım burada
  Herşey Allah'ın dilemesiyle oluyorsa zinada mı böyle oluyor? Allah ne yapacağımızı önceden biliyorsa böyle imtihan olur mu? Allah'ım bizi kötü yola düşürme diye dua ediyormusunuz, ediyorsanız soruyorum; sizi kötü yola düşüren Alah'mı ki böyle dediniz. Hayır şer Allahtan mı, zina yapmak şer mi, zina yapmak Allahtan mı, hani hayır şer Allahtandı?

  http://www.hanifdostlar.net/forum_posts.asp?TID=4971&PN=1&TPN=20
  yazdığım kitap budur.

  işte size gazalinin özgür iradeyi inkar ettiği yazısı
  alıntı yaptığım kitap : kelam felsefeleri yazar: H. Austryn Wolfson sayfa: 538 burada Gazali'nin ihya ulum al din adlı kitabından alıntı var. arapça baskı kitabut-tevbe bölümü. türkçe baskılarda bu bölüme bakın

  "Eğer dersen ki: insanın fiilde ( hareket ) ve fiilden kaçınmada ihtiyarı yok mudur? Vardır derim, fakat bu bizim herşeyin Allah'ın yaratmasıyla olduğu iddiamızla çelişmez, çünkü ihtiyarın kendisi de Allah'ın yaratmasıyladır ve insan yaptığı seçime mecburdur."

  yorumum şu: Gazali, itikadda Eşari mezhebindendir. Eşarilik de ise insan iradesi kabul edilir, ama kulun bu iradesi ( düşünce, seçim ) Allah tarafından yaratıldığı için hür iradeden yoksundur

  sınava giriyorsunuz dua ediyorsunuz. kazanmayı bana nasip et. Ama sınavda size sorsam seçenek işaretlerken Allah sana müdahale ediyor mu, yoksa hür irade sahibimisin? sen diyorsun ki "hürüm" soruyorum: öyleyse neden dua ediyorsun "Allahım bana sınavı kazanmayı nasip et" diye? Madem sınavda sana karışmıyor, o zaman nasıl kazandırıyor sana sınavı?

  Allah geleceği değiştirebilir mi? evet dersen, değiştirme kararını alacağını ezelden biliyor muydu? evet dersen, soruyorum: ne değişti o zaman?

  Allah yaratacağını önceden bildiği eylemleri, yaratmayabilir mi?

  Allah yeyip içer mi. yemezse delil nedir? yerse bu ilahlığına halel mi getirir

  Allahın olacağını bildiği bir olay başka türlü olabilir miydi? hayır derseniz siz başka türlü olamayacak eylemleri yaptığınızı söylerken mi hür iradenizi savunuyorsunuz?

  Allah olacak olayları önceden bilir mi? bilirse, Allahın olacağını bildiği eylemin meydana gelmesi zorunlu mu değil mi? değil dersen, Allahın ilmi yanlışa döndü demiş olursun. zorunlu dersen, kul zorunlu olarak meydana gelecek eylemleri yaparken mi hür irade sahibidir?

  Allaha söven kişi de, Allaha sövme düşüncesini yaratan Allah mıydı?

  şer Allahtansa şerri Allah mı yaptırmış oluyor

  dua etmek kaderdense dua etmenin ne anlamı var

  Allah her varolanı görürse kendide var madem öleyse kendinide görürmü

  Allah ahirette görülecek diyorsunuz peşine Alah cisim değil şekli yok diyonuz. soruyom şekli olmayan nasıl görülebilir. madem peygamberimiz Allahın görüleceğini söyledi öleyse Allahın şekli var demektir.
  bilgi için googleden ara "kursatotcu" forumlarda yazdım

  kötülükler Allahtanmı evet dersen zinada mı Allahtan? buna cevap olarak: "kul ister Allah yaratır" derseniz, derim ki: peki o isteği yaratan kim? Allah mı yoksa kulun kendisi mi? yani cüzi irade yaratılmış mıdır? sizin mezhebiniz olan maturidilik yaratılmamıştır der.

  içki Allahın verdiği bir rızıktır diyen varmı

  günah işlemek kadermi

  önceden alnımıza yazılan şeyleri yapıyoz diyen böle hür irade olurmu diyen varmı

  hırsız rızkınımı yiyor
  hareketlerimizi Allahmı yaratır yoksa bizmi, Allah yaratırsa bizim özgür irademiz kalırmı

  zina hareketinin yaratıcısı Allahmı, Allah derseniz zorla zina yaptırmış olmuyomu

  dua ediyosunuz istediniz şey kaderde varsa zaten meydana gelecek kaderde yoksa zaten
  meydana gelmeyecek öleyse neden dua ediyonuz

  Allah hareket edermi etmezmi

  kulun neyi seçeceğini Allah ezelde mi seçti

  kul zina etmek istese, bu düşünceyi Allah kulda yarattı diyemi düşündü

  kulun Allaha sövme düşüncesini Allah mı yarattı

  Allah ezelden bugüne sonsuz zamanı aşıp nasıl gelebildi

  Allah düşüncelerimizi yarattığı içinmi öle düşünürüz

  Allah yalanı yaratan mıdır

  Allah napcamızı önceden biliyosa böle sınav olurmu

  herşey Allah’ın dilemesiyle mi olur? Zina yapanlar var, Allah’a sövenler var Bunlarda mı Allah’ın dilemesiyle oldu? hani herşey Allahın dilemesiyle oluyordu ya

  Kadere hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanıyor musunuz?
  Zina yapmak şer midir? Zina yapmak Allah’tan mıdır? Hani, hayır ve şer Allah’tandı ya

  içki rızıksa rızıkda Allahtansa içkiyi içiren Allahmı oluyor

  sizinle, Allaha inandığını söyleyip, kaderi inkar eden kişi arasında ne fark var o da siz de özgür iradeyi savunuyonuz

  "Allah’ım bizi kötü yola düşürme, yolumuzu saptırma" diye dua ediyor musunuz?
  Demek ki bizi kötü yola düşüren ve yolumuzu saptıran kimmiş?

  Bir insan çalıntı yiyeceklerle yaşarsa, bunlar ona Allah’ın verdiği rızık mıdır?

  Rızık Allah’tan mı? İçki içmek rızık mı? İçki içmek Allah’tan mı? ehli sünnet içki rızık der

  16 / 93 Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir, yaptığınız işlerden sorumlu
  tutulacaksınız ( kuranda nahl suresi 93 üncü ayet bu, bak hem saptırıyor hem de sorumlu tutuyor

  7/179 And olsun ki, cehennem için de birçok cin ve insan yarattık… ( kuranda araf suresi
  179 uncu ayet bu,

  2/7 Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de perde vardır ve
  büyük azap onlar içindir ( kuranda bakara suresi 7 inci ayet bu, bak onları hem mühürlüyor
  hem de onlara iman etmeyi emrediyor

  17/46 (Kuran ı) anlarlar diye kalplerine örtüler ve kulaklarına da ağırlık koyduk
  (kuranda isra suresi 46 ıncı ayet bu, kuranı anlamasınlar diye kalplerinin mühürlendiği
  söyleniyor ya, hem de onlara kurana inanmaları emrediliyor değil mi,

  Resulullah dedi ki: “Hayrı (iyilik) ve şerri (kötülük) ile kadere iman etmeyen kimseyi Allah ateşte yakar (Ahmed bin hanbel)

  Peygamberimiz dedi ki: Biriniz kaderin hayrına da, şerrine de iman etmedikçe iman etmiş olmaz Başına gelecek olanın mutlaka geleceğini, başına gelmemesi mukadder olanın da mutlaka gelmeyeceğini bilmedikçe (iman etmiş sayılmaz) (Tirmizi)

  Peygamberimiz dedi ki: “Allah gökleri ve yeri yaratmadan ellibin yıl önce, Arşı su üzerindeyken yaratıkların kaderlerini yazmıştır (Tirmizi, Müslim)

  Peygamberimiz dedi ki: ”Kul yetmiş sene cennetliğin ameli gibi amel eder Hatta herkes onun cennetlik olduğunu söyler Öyle ki aralarında manen bir karış mesafe kalmaz Sonra mukadderatı galebe çalar da cehennem ehlinin işini yapar ve cehenneme girer (Buhari, Müslim)

  Peygamberimiz dedi ki: “Said ( cennetlik) annesinin karnında said olandır, bedbaht (cehennemlik)da annesinin karnında bedbaht ve şaki olandır” (Müslim)

  Ömer “Ya Resulullah buna göre şimdi biz olmuş bitmiş, hükmü verilmiş bir şeye göre mi amel ediyoruz (çabalıyoruz), yoksa henüz hükmü verilmemiş bir şeye göre mi amel ediyoruz? Bunun üzerine Hz Peygamber de “(Yazılıp) bitirilmiş bir şeye göre ey Ömer Kalemler (onu yazıp) kurumuş, kaderler onunla cereyan etmiş (ona göre meydana gelmiş) Fakat her insana yaratıldığı şey kolaylaştırılır (Müslim)

  Peygamberimiz dedi ki: : “(Kader) kalemi, kıyamete kadar olacak şeyleri yazıp kurumuştur (bitirmiştir)“ (Buhari)

  Peygamberimiz dedi ki: : “Allah var iken hiçbir şey yoktu Daha sonra O, Levhi yarattı ve kıyamete kadar gelecek olan bütün mahlukatın hallerini ona kaydetti” (Buhari)

  “Müzeyne veya Cüheyne kabilesinden bir adam sordu: “Ey Allah’ın Resulü, hangi işi yapıyoruz, olup bitmiş (levh-i mahfuza kaydı geçmi 351 bir işi mi yoksa (henüz levh-i mahfuza geçmemi 351 şu anda yeni başlanacak olan bir işi mi? Resulullah: “Olup biten işi” dedi Adam - veya cemaatten biri - yine sordu: “Öyleyse niye çalışılsın ki?” Hz Peygamber şu açıklamada bulundu: ”Cennet ehli olanlara cennetliklerin ameli müyesser (kolaylaştırmak) kılınır, ateş ehli olanlara da cehennemliklerin ameli müyesser kılınır” (Ebu Davud)

  ''' Resulullah dedi ki: “Allah’ın dilediği oldu, dilemediği olmadı” (Ebu Davud)

  Peygamberimiz dedi ki: "Kul, hayrıyla (iyilik), şerriyle(kötülük) kadere inanmadıkça, kendine (hayır ve şerden) isabet edecek şeyi atlatamayacağını, (hayır ve şerden) kaçacak olan şeyi de yakalayamayacağını bilmedikçe iman etmiş olmaz"
  (Tirmizi)

  Aişe anlatıyor: "Bir çocuk ölmüştü Ben: "Ne mutlu ona! Cennet kuşlarından bir kuş oldu!" dedim Peygamber "Sen Allah ın cenneti de cehennemi de yarattığını, beriki için de öteki için de ahali yarattığını bilmiyor musun?" dedi (Müslim)

  Siz bu yazıları okumadan önce Allah bu yazıyı okuyacağınızı biliyor muydu, bilmiyor muydu? “Biliyordu” derseniz, soruyorum: Bildiği gibi olmasını mı diledi
  yoksa bildiğinin aksine olmasını mı diledi? "Bildiği gibi olmasını diledi" derseniz, sizin bu yazıyı okumanızı Allah’ın irade etmiş olduğunu kabul ettiniz demektir ve siz Allah’ın irade ettiği bir fiili, hareketi engelleyebilir misiniz? "Hayır engelleyemem" derseniz, demek ki siz bu yazıları Allah’ın zorlamasıyla, mecburen, tıpış tıpış okudunuz Ne dersiniz bu işe?

  Tercihlerin mahlukmu ( yaratılmış mı) değilmi onu söle. mahluksa onu yaratan Allalh mı. Allah ise Allahın sende yaratmış olduğu düşünceyi düşünmüş olmadın mı. evet dersen Allahın sende yarattığı düşüncenin meydana gelmesini engellemeye kadir olabilir misin. olamam dersen. düşünmemeye kadir olamadığın bi düşünceyi düşünürken. nasıl özgür oldunu iddia edersin

  - Allah ezeli ilminde bir yere, bir zamanda yağacağını bildiği bir yağmuru; isteseydi yağdırmayabilir miydi? evet dersen, yağmurun yağacağına ilişkin ezeli ilimde, yanılma olmuş oluyor mu, olmuyor mu?
  oluyor dersen. derim ki Allah'ın ilmi yanlışa döner mi? dönmez dersen. Allahın olacağını bildiği bir olayı yaratmamazlık edemeyeceği ortaya çıkmış oluyor. Yani geleceği Allah da değiştiremiyor. Sonradan karar değiştirir, denirse. soru: son vereceği kararı ezelde biliyor muydu? evet dersen gördüğün gibi hiçbir şey değişmiş olmuyor.

   Forum Saati Paz 25 Şub. - 0:05:08